کل کل دختر پسرا+18
مطالب طنز 
قالب وبلاگ
دویست و پنجاه سال پیش از میلاد؛ در چین باستان؛ شاهزاده ای تصمیم به ازدواج گرفت. با مرد خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت تمام دختران جوان منطقه را دعوت کند، تا دختری سزاوار را انتخاب کند. وقتی خدمتکار پیر قصر، ماجرا را شنید غمگین شد چون دختر او هم مخفیانه عاشق شاهزاده بود.

دختر گفت او هم به آن مهمانی خواهد رفت. مادر گفت: تو شانسی نداری، نه ثروتمندی و نه خیلی زیبا. دختر جواب داد: می دانم که شاهزاده هرگز مرا انتخاب نمی کند، اما فرصتی است که دست کم یک بار او را از نزدیک ببینم.

روز موعود فرا رسید و همه آمدند. شاهزاده رو به دختران گفت: به هر یک از شما دانه ای می دهم، کسی که بتواند در عرض شش ماه زیباترین گل را برای من بیاورد، ملکه آینده چین می شود. همه دختران دانه ها را گرفتند و بردند. دختر پیرزن هم دانه را گرفت و در گلدانی کاشت. سه ماه گذشت و هیچ گلی سبز نشد، دختر با باغبانان بسیاری صحبت کرد و راه گلکاری را به او آموختند، اما بی نتیجه بود، گلی نرویید.

روز ملاقات فرا رسید، دختر با گلدان خالی اش منتظر ماند و دیگر دختران هر کدام گل بسیار زیبایی به رنگها و شکلهای مختلف در گلدانهای خود داشتند. لحظه موعود فرا رسید شاهزاده هر کدام از گلدانها را با دقت بررسی کرد و در پایان اعلام کرد دختر خدمتکار همسر آینده او خواهد بود!

همه اعتراض کردند که شاهزاده کسی را انتخاب کرده که در گلدانش هیچ گلی سبز نشده است. شاهزاده توضیح داد: این دختر تنها کسی است که گلی را به ثمر رسانده که او را سزاوار همسری امپراتور می کند: گل صداقت ... همه دانه هایی که به شما دادم عقیم بودند، امکان نداشت گلی از آنها سبز شود


[ شنبه یکم آذر 1393 ] [ 21:41 ] [ محمد رضا ]
مرد: عصبانی میشی خیلی خوشگل میشی…
زن: من که الان عصبانی نیستم!!
مرد: منم همینو میگم، الان مثه بزی..!!!

زن: چی میگی آشغال؟
مرد: آها اینو میگم، الان خیلی خوشگلی…!

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻗﻴﺎﻓﺶ ﺷﺒﻴﻪ
ﻭﺍﺷﺮﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﭘﻴﻜﺎﻧﻪ.
.

.
.
.
.
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ:
ﻛﺴﻰ ﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻇﺎﻫﺮﺯﻳﺒﺎﻭﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻗﻠﺐ
ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ,,
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺯﻳﺮﮔﺎﻣﻬﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻳﺨﺖ...
...
ﻳﻌﻨﻰ ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ
ﺩﺍﺷﺘﻢ,
ﺑﺎ ﻣﮕﺲ ﻛﺶ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﻳﻴﻞ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ.
ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍ

 

 

دختری به دوستش: فکر کنم دوست پسرم داره بهم خیانت می‌کنه!
دوستش: از کجا فهمیدی؟
دختر: آخه دیشب پرسیدم کجا بودی ، گفت با دوستم امیر بودم…

دوستش: خوب الان مشکل چیه؟
دختر: خوب لامصّب دروغ میگه ، دیروز امیر تمام مدت با من بود!

 

 

مورد داشتیم تا دیروز داداشی و آبجی بودن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الان در به در دنبال سقط جنین اند

 

 

ﺩﺧــــﺘـــــــــــــﺮﯼ ﮐــــــــــــــﻪ
.
.
.
.
.
.
ﺗﻮ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺍﺵ ﻣﻮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷه
ﺩﺧﺘﺮ ﻧﯿﺲ!
ﺧﺮﺑﺰﺱ |:


[ شنبه یکم آذر 1393 ] [ 21:33 ] [ محمد رضا ]
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ گذاشته :
ﺷﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﺭﯾﮏ ....
ﮎ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ...
ﭘﺴﺮﻩ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺩﺍﺩﻩ :
ﻓﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺕ

ﺣﺎﻻ ﺩﯾﮓ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻫﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ
ﺑﺬﺍﺭ ﻫﻮﺵ ﺑﭽﻤﻮ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻢ،
ﺑﺎ ﺩﻫﻨﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻖ ﺗﻖ،
ﺑﭽﻪ:ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺭ ﺯﺩﻥ
ﻏﻀﻨﻔﺮ: ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ
ﺑﭽﻪ: ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺩﺍﺭﯼ،
ﻏﻀﻨﻔﺮ:ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎﺩﺭﺗﻪ ﺗﻮ ﺑﺸﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢچت می کردم:
دختره پیام داد چطوری جیگر؟!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گفتم:خوبم سیرابی تو چطوری؟
دیگه جواب نداد
ایا تبعیض بین اندامهای بدن کار خوبیست؟!!!.... چرا با احساسات من بازی کررررد؟


[ سه شنبه بیستم آبان 1393 ] [ 22:10 ] [ محمد رضا ]


[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 20:19 ] [ محمد رضا ]


[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 20:18 ] [ محمد رضا ]

هی میگن چرادرس نمیخونی؟؟!!

الان عرض میکنم خدمتتون!!

یه سال365روزه!

بگوخب...

52روزش جمعس

میمونه 313روز!

بگوخب...

حداقل50روزتعطیلات تابستانی داریم،

میمونه263روز!

بگوخب...

میانگین هرروز8ساعت میخوابیم!

این میشه122روزو

باقی میمونه141روز!

بگوخب...

هرروزیکساعت براخودمون وقت بذاریم،

این میشه 15روزو

باقی میمونه126روز!

روزی2ساعت خوردوخوراک،

این میشه30روزو

باقی میمونه96روز...

میانگین روزی4ساعت گشت وگذاربادوستان دختروپسر!

ساعت های خالی بین کلاسهاورفتوآمدمدرسه وخونه...

این میشه 60روزو

باقی میمونه36روز!

بگوخب...

31روزتعطیلات رسمی سالانه،میمونه5روز!

خب عزیزم ماهم آدمیم سالی 4روزم مریض میشیم!

میمونه1روز!

چه تصـــــــــــادفی اون یه روزم روزتولدمه!!

تموم شدرف!!

امیدوارم همه قانع شده باشن!!


[ پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 ] [ 15:54 ] [ محمد رضا ]


ادامه مطلب
[ جمعه هجدهم مهر 1393 ] [ 16:13 ] [ محمد رضا ]
یک خبر مهمادامه مطلب
[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 16:27 ] [ محمد رضا ]
دختره فیلتر شکن نداره،تو واتس آپ پست گذاشته با چی میاین فیس بوک؟؟¿¿

اینم از کامنتا:

1_باصلوات

2_با توکل بر خداوند و ائمه اطهار

3_با رمز یازهرا

4_با تکیه بر باور های ملی

5_با خطوط حمل و نقل عمومی

6_با عرض پوزش

7_با اجازه بزرگترا

8_با نظر خاص مسئولین

9_با نهایت شرمندگی از اوضاع مملکت

10_با دعای خیر پدر و مادرم

11_با آرزوی موفقیت و بهروزی برای همه

12_با اژانس


[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 16:26 ] [ محمد رضا ]
برید ادامه مطلبادامه مطلب
[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 12:32 ] [ محمد رضا ]


[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 12:25 ] [ محمد رضا ]


[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 12:24 ] [ محمد رضا ]


[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 12:23 ] [ محمد رضا ]


[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 12:17 ] [ محمد رضا ]
( ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ ))

ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ

.

.

.

.

.

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍﭘﺮﺕ ﮐﻨﻨﺪ !

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ !!!

ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ /?? ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ , ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ

ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ,

ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ . ﻧﮕﺎﻫﺶ

ﮐﻦ ???

ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ

ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .!!!

ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ !!

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ

ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ

ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ

ﮔﻞ ﺳﺮ , ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ

ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ

ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ , ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ . ﻳﺎﺩﺵ

ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ

ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ

ﺩﺧﺘﺮﮎ ...

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﻤﻴﺸﮑﻨﻨﺪ

ﻣﮕﺮ ...

ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰ ...

ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﻇﺮﯾﻒ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﺖ ﭘﺴﺮﻭ

ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﻮﻥ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻭﻧﺸﻮ

ﺑﺸﮑﻨﯽ ...

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺶ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻭ 

ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻩ...بدجور


[ دوشنبه دهم شهریور 1393 ] [ 12:59 ] [ محمد رضا ]
ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ :

ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ

ﭘﺴﺮ

ﺩﺍﺭﺩ .??????????????

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟

ﺍﻵﻥ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ

ﭘﺮﺳﻢ . ﻋﻤﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺷﻮﻥ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮﺍﺏ

ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺪﻩ :

خوب آماده اید بپرسم....

,

,

,

,

ﺩﺧﺘﺮﺍ ، « ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﻥ ﭼﻨﺪﻩ ؟ »

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺻﺤﯿﺢ

ﺑﺪﻩ ، ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺪ .

ﺣﺎﻻ

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﺍﻟﻮ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ!!!!!!!!

 

نه خداییش استدلال حال کردید...


[ دوشنبه دهم شهریور 1393 ] [ 12:42 ] [ محمد رضا ]
 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﻴﮕﻪ ﺁﻗﺎ ﮐﻮﻟﺮﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ میاین ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮ؟ ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ : ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﻟﺮﺗﻮﻥ ﺁبیه؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭﺵ ﺁﺑﻴﻪ ﻭﺳﻄﺶ ﺳﻔﻴﺪﻩ !! ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﻳﻨﻮ ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖادامه مطلب
[ دوشنبه دهم شهریور 1393 ] [ 12:41 ] [ محمد رضا ]

ﻻﮎ ﺯﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ:
ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﺷﭽﯿﺎﻥ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺳﺖ راست ﺳﺎﺭﺍ 5ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ :))


[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:49 ] [ محمد رضا ]


[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:43 ] [ محمد رضا ]


[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:41 ] [ محمد رضا ]


[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:40 ] [ محمد رضا ]
اووووف ..! مــــای گـــاد!
 
من خیلی هَـــپی ام!
 
چطوری مای فرند! کلی میست کرده بودم!
 
خدارو تنکس،همه چی اوکیه!!
 
وااای دَدی و مامی رو ببین!
 
وااااوووو تهران چقدر چینج شده!
 
قبلانا این میدون اونور نبود؟
 
آآآآخ آی لااااااو کبابِ ایرووونی با تومیتو!
 
ساری شما به تومیتو چی میگین ؟!

.

دختره بعد از برگشتن از سفر سه روزه از تایلند!!!

[ جمعه دهم مرداد 1393 ] [ 13:37 ] [ محمد رضا ]


ادامه مطلب
[ جمعه بیستم تیر 1393 ] [ 13:3 ] [ محمد رضا ]
تخمين ساعت در ادا.رات  با استفاده از بو و عطر :
بوي دهن : 8 تا 9صبح !
بوي نون و خيار9 تا 10 !
بوي عرق : 10تا 12 !
بوي جوراب : 12تا 1 !
بوي ميکس عرق ، جوراب ، گلاب :
نماز ظهر !
بوي ناهار : 1 تا 2 !
بوي آرو.غ و گ.و.ز : 2 الي 3 بعد از ظهر …!

[ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 ] [ 14:49 ] [ فرزانه ]


[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 9:9 ] [ فاطمه السادات ]
طرف به دوست دخترش میگه میدونی‌ فرق تو با بز چیه؟
دوست دخترش قهر میکنه میره...
اونم داد میزنه بیا بابا ...
فرقی‌ ندارین

[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ 11:37 ] [ محمد رضا ]
ﺩﺧﺘﺮه ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﯼ ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﯾﺎ ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ،
ﭘﺴﺮﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺎﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﺵ ﻭﺭﻓﺖ !
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ؛
ﺁﺧﺮ ﺍﻭﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻻﯼ ﺩﻓﺘﺮﺵ .
ﺷﺐ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍﻩ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩ
ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ
ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ جیگر


[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ 11:36 ] [ محمد رضا ]


[ جمعه بیست و سوم خرداد 1393 ] [ 21:0 ] [ محمد رضا ]

حکیمی عرض میکرد:

 

گر بمیرد پسری دختری ترشیده شود

 

گر بمیرند پسران کل جهان لیته شود


[ جمعه بیست و سوم خرداد 1393 ] [ 20:32 ] [ محمد رضا ]


[ پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ] [ 16:40 ] [ محمد رضا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

زندگي فاصله آمدن و رفتن ماست,شايد آن خنده كه امروز دريغش كردي،آخرين فرصت همراهي ماست
امکانات وب
Online User


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

باران عشق